عکاسی تولد کودک

عکاسی تولد کودک (کیک اسمش)

همانظور که اشاره شد، عکاسی تولد بصورت اصطلاحا کیک اسمش، که در برگیرنده ی فضاسازی های منحصر به فرد برای تولد کودکان میباشد، روش دیگری برای عکاسی یکسالگی و جشن تولد های بالاتر از یکسال کودکان میباشد. در این روش عکاسی با اقدامات صورت گرفته محیطی کاملا واقعی برای جشن تولد کودک فراهم خواهد شد تا بیانگر به ثمر رسیدن زحمات شما در طول این یک سال باشد. همچنین باعث رفع خستگی های شیرین این دوره خواهد بود. بازی با کیک و شادی های وصف ناپذیر، لحظاتی ارزشمند را برای ما جهت ثبت به ارمغان خواهد آورد. در این عکاسی، علاوه بر ثبت جشن تولد کودکان، قابلیت های دیگر کودکان عزیز، در یکسالیگی شان به ثبت خواهد رسید.