عکاسی بالاتر از یک سال کودک

عکاسی بالاتر از یکسال کودک
از این پس تغیرات در چهره و رفتار کودکان سرعت کمتری خواهد داشت و دیگر کودکان هر رفتار و عملی را به خواست و اراده ی خود انجام خواهند داد. رنگ و بوی عکاسی کودکان، شکلی جدی تری به خود خواهد گرفت. دیگر میتوان در ژست گیری از کودکان نیز کمک گرفت.
علاقه کودکان به بازی و جنب و جوش کمی کار را پیچیده تر خواهد کرد ولی این امر هرگز از جذابیت های آن کم نخواهد کرد. در عکاسی بالاتر از یک سال کودک، مدیریت زمان کاملا در اختیار خانواده های عزیز میباشد. هرچه سن کودک بیشتر میشود، عکاسی از کودک بالاتر از یک سال نیز قالب خاص تری به خود خواهد گرفت. عکاسی در فضای باز از کودکان بخشی از این برهه ی زمانی میباشد. البته دیده شده که خانواده هایی که علاقه زیادی به ثبت لحظات شیرین کودک خود را داشته اند، همانند سریال عکاسی یک سالگی کودک رفتار کرده و با فاصله های زمانی سه ماهه اقدام به ثبت جذابیتهای کودکان خود کرده اند. براستی تنها عکس های ثبت شده میتوانند به خاطرات شیرینمان، رنگ و بویی بصری ببخشند.
بدون شک بهانه های غیر قابل گذشتی برای عکاسی در هر مرحله از زندگیمان و کودکانمان وجود دارد که با مدیریت اصولی در زمان و هزینه، به تک تک آنها خواهیم رسید.
ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که همیشه و در همه حال همراه و مشاور شما باشیم و خود را متعهد به رفتاری کاملا حرفه ایی در این امر میدانیم. بدون شک بودن در زیباترین لحظات زندگی شما عزیزان، افتخاریست که به آن میبالیم و امیدواریم جوابگوی اعتماد و حسن انتخاب شما بزرگواران باشیم.